Canon Photomarathon 09

You shoot me, I shoot you. This was the theme for Canon Pho­tomarathon 2009